[S.W.]

        SHU WANG

[S.W.]

        SHU WANG

ROOFING

                    2019
Photo, Shu Wang
Material: Tissue Paper, UV Resin, Sterling Silver

Contact: s.shu.wang96@gmail.com
©SHUWANG