[S.W.]

        SHU WANG

[S.W.]

        SHU WANG

EXTENSION

                           2021

Photo, Bowen Yao
Materials: 3D Resin(SLA), Pearl, Sterling Silver, Fabric Dye

Contact: s.shu.wang96@gmail.com
©SHUWANG